• Weer
  • Login

Calamiteiten

Hoe te handelen bij een calamiteit met inzet van hulpdiensten?

Bij calamiteiten op en rond de baan dient direct 112 te worden gebeld en dient, bij calamiteiten met personen, zo mogelijk eerste hulp te worden verleend door omstanders. Probeer ook direct de marshal te waarschuwen. Deze kan zonodig snel de in het clubhuis aanwezig AED brengen.

Ook moet direct contact gezocht worden met het clubhuis (073) 599 59 01De dienstdoende barvrijwilliger of de marshal kan dan de aparte toegangspoort voor eventuele ambulance of andere hulpverleners openen.