• Weer
 • Login

Plaatselijke Regels

Plaatselijke Regels (Local Rules) geldend op de baan Landgoed Coudewater

Laatst gewijzigd: 04-08-2019

 

Permanent geldende plaatselijke regels

Buiten de baan

Buiten de baan wordt gemarkeerd door een hekwerk, staanders en witte palen. 
Tijdens het spelen van hole 9/18 is voorbij de grens aan de rechterkant van de hole, aangegeven met witte paaltjes, buiten de baan.
Deze paaltjes worden tijdens het spelen van hole 9/18 beschouwd als out-of-bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn deze vaste obstakels.

Vaste obstakels

Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering mag de speler de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

Jonge aanplant

De jonge aanplant/bomen gemarkeerd door blauwe lintjes en een paal met een groene kop vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking

 • Grond in bewerking gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of gemarkeerd door een witte lijn en een blauwe paal met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
 • Gebieden die zijn gemarkeerd met blauwe palen zonder groene koppen, of enkel omgeven zijn door een witte lijn, zijn grond in bewerking en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.

Dropzone 

Als een bal in de hindernis ligt op hole 9/18 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. De droppingzone is een ronde kunstgrasmat links aan de voorzijde van de sloot op hole 9/18. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
  De kunstgrasmat is een integraal deel van de baan. 

Tijdelijke Plaatselijke Regels staan op het mededelingenbord

 

Straf voor het overtreden van een Plaatselijke Regel 

De algemene straf (verlies van de hole in matchplay of twee strafslagen in strokeplay) volgens Regel 1.3. 

 

ALGEMENE REGELS

 • Geen karren/trolleys voorbij witte lijnen voor de green.
 • Indien er uit de bunker achter de green van hole 5 wordt gespeeld dan niet afslaan op hole 3.
 • Spelen met drivingrangeballen in de baan is niet toegestaan.
 • Verplicht afslaan van de matten.
 • Herstel plaggen, bunkers en pitchmarks op de green. 
 • Aanwijzingen van de Marshal opvolgen. 
 • Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang! 
 • Bij werkzaamheden WACHTEN tot u een SIGNAAL krijgt om te mogen doorspelen. 
 • Afstanden op de kaart gelden tot het centrum van de green

Spelers worden geacht kennis te hebben genomen van het baanreglement.

Bij overtreding van de algemene regels loopt u het risico van de baan te worden verwijderd, voor greenfeespelers zonder restitutie van de Greenfee.