• Weer
 • Login

Plaatselijke Regels

Plaatselijke Regels (Local Rules) geldend op de baan Landgoed Coudewater

Laatst gewijzigd: 24-03-2018

Buiten de baan

Buiten de baan wordt gemarkeerd door een hekwerk, staanders en witte palen.
Alleen bij het spelen van hole 9/18 is een bal ook buiten de baan als hij voorbij de grens gevormd door witte paaltjes aan de rechterkant van deze hole ligt.
Deze paaltjes zijn vaste obstakels voor spelers die niet hole 9/18 spelen.

Vaste obstakels

Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels; indien sprake is van belemmering mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.
Jonge aanplant, voorzien van blauwe lintjes, moet worden ontweken volgens Regel 24‑2b.

Grond in bewerking

Uit grond in bewerking, gemarkeerd door blauwe palen, mag niet worden gespeeld.
Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25‑1b. Uit grond in bewerking die is gemarkeerd met witte lijnen mag wel worden gespeeld.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met apparatuur. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde apparatuur gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij Regel 14-3.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats.

Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst. 

Dropppingzone waterhindernis bij hole 9

Indien een bal in de waterhindernis in hole 9 ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden daarin ligt, mag de speler:

 • handelen volgens Regel 26-1, of
 • als extra mogelijkheid, met één strafslag een bal plaatsen in de droppingzone.

 

Tijdelijke Plaatselijke Regels staan op het mededelingenbord

 

Straf voor het overtreden van de Plaatselijke Regels 

Strokeplay: 2 slagen. Matchplay: verlies van de hole.

 

ALGEMENE REGELS

 • Geen karren/trolleys voorbij witte lijnen voor de green.
 • Indien er uit de bunker achter de green van hole 5 wordt gespeeld dan niet afslaan op hole 3.
 • Spelen met drivingrangeballen in de baan is niet toegestaan.
 • Verplicht afslaan van de matten.
 • Herstel plaggen, bunkers en pitchmarks op de green. 
 • Aanwijzingen van de Marshal opvolgen. 
 • Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang! 
 • Bij werkzaamheden WACHTEN tot u een SIGNAAL krijgt om te mogen doorspelen. 
 • Afstanden op de kaart gelden tot het centrum van de green

Spelers worden geacht kennis te hebben genomen van het baanreglement.

Bij overtreding van de algemene regels loopt u het risico van de baan te worden verwijderd, voor greenfeespelers zonder restitutie van de Greenfee.