• Weer
 • Login

Winterregels

Winterregeling Golfclub Rosmalen

Laatste wijziging: 18-11-2018 (conform besluit van het bestuur van 17-11-2018)

 

Zodra het bestuur daartoe besluit is onderstaande winterregeling van kracht
(Besloten is de regeling met ingang van 20 november 2018 van kracht te verklaren)

1. Niet Qualifying

De status van de baan is NIET QUALIFYING

2. Zomergreens

 • Er wordt gespeeld op de zomergreens.
 • Er mag niet worden uitgeholed.
 • Als de bal binnen 1 putterlengte van de rand van de hole ligt moet die worden opgeraapt en moet 1 slag worden bijgeteld.
 • De vlag moet in de hole blijven staan en mag na een slag op de green zonder straf worden geraakt.  
 • De in de baan aanwezige wintergreens zijn GUR. Deze moeten worden ontweken volgens Regel 25-1b.
 • Over de wintergreens mag niet worden gereden met trolleys, handicarts en buggy’s.
 • Pitchmarks op de wintergreens moeten worden hersteld.

3. Wintergreens

 • De marshal kan beslissen dat er in verband met de (weers)omstandigheden op één of meer wintergreens moet worden gespeeld.
 • Er moet worden uitgeholed bij strokeplay.
 • De zomergreens van de holes waar op wintergreens moet worden gespeeld zijn verkeerde greens (Regel 25-3).

4. Draagtassen en trolleys 

 • Er mag uitsluitend gebruike worden gemaakt van een draagtas of trolley met noppenbanden
 • Alle wielen van een trolley moeten zijn voorzien van noppenbanden. Als er geen noppenbanden verkrijgbaar/beschikbaar zijn voor het voorwiel en dat voorwiel niet kan worden teruggeklapt of verwijderd, dan moeten minimaal de twee achterwielen zijn voorzien van noppenbanden. 
 • Bij gebruik van een trolley geldt dat zoveel mogelijk van de paden gebruik moet worden gemaakt. 
 • Als er geen paden zijn (zoals bij hole 1, 4, 5 en 9) moet er zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de rough.
 • De marshal kan beslissen dat er geen trolleys met noppenbanden, handicarts en/of buggy's mogen worden gebruikt als de weersomstandigheden en/of de baan erg slecht zijn.

Opteeën verplicht

 • Opteeën op de fairways is verplicht, behalve bij een chip of put. 
 • Het is niet toegestaan om na opteeën de driver te gebruiken. 

Wedstrijden

 • Door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden op zondag en maandag worden op de wintergreens gespeeld.
 • Gelet op hetgeen hiervoor onder "Zomergreens" is bepaald, is er geen sprake van een golfwedstrijd volgens de Golfregels als er tijdens een vastgestelde ronde één of meer zomergreens zijn inbegrepen. 
 • Opteeën op de fairways is niet van toepassing. De marshal mag die verplichting na overleg met de wedstrijdleiding opleggen als de baanomstandigheden dat naar zijn oordeel eisen.

Toelichting: 

Waarom toepassing van een winterregeling?

De noodzaak van gebruiken van wintergreens houdt verband met de groei en het herstelvermogen van het gras. Beneden een temperatuur van ca. 10°C gedurende een langere periode stopt de groei van het gras en daarmee stopt ook het herstelvermogen van het gras. Mede als gevolg van het feit dat onze baan relatief klein is en zeer intensief wordt bespeeld, bestaat er een grotere kans op beschadigingen van het gras zodra de temperatuur gedurende een langere periode onder die ca. 10°C daalt. Dat geldt met name voor de greens maar ook voor de fairways. Herstel van die beschadigingen kan pas weer plaatsvinden als de temperatuur gedurende een langere periode boven ca. 10°C zal blijven. Dan zijn we echter al in het voorjaar aanbeland en dat is juist een periode waarin we weer graag op een bij voorkeur goede baan met prima greens en fairways willen golfen. Om dat te bereiken moeten we tijdens de winterperiode dus zeer voorzichtig met het gras op de greens en de fairways omgaan. Vandaar dat er een winterregeling van toepassing is.

Plaatsen (niet van toepassing bij opteeën)

Wanneer weersomstandigheden de fairways verslechteren dan kan door "plaatsen" behoorlijk spel mogelijk worden gemaakt. Het plaatsen is een tijdelijke Plaatselijke Regel (local rule). Wanneer plaatsen is toegestaan zal deze tijdelijke regel aan het begin van de baan op het publicatiebord worden geplaatst. 

De tijdelijke Plaatselijke Regel (local rule) bij plaatsen is als volgt geformuleerd:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt (op de fairway dus), mag zonder straf, nadat de ligplaats is gemerkt, worden opgenomen, schoongemaakt en geplaatst binnen een stoklengte van zijn oorspronkelijke plaats, niet op de green of in een hindernis en niet dichter bij de hole. Nadat de bal is geplaatst, is deze in het spel.