• Weer
  • Login

Handicap 54

Inhoud van deze pagina

(Laatste wijziging: 19-03-2019)

Klik op een onderwerp om er rechtstreeks naar toe te gaan. Klik na lezing op top om weer terug te gaan naar de inhoudsopgave.

1. Op weg naar Handicap 54

2. Regelavonden

3. Golfregelexamen

4. Oefenronde(s)

5. NGF-Golfbaanpermissie

6. Handicap 54

7. Kosten

8. Datums Regelavonden 2019

9. Datums Golfregelexamen 2019

10. Lesmateriaal

 


1. Op weg naar Handicap 54

Voor zowel leden als niet-leden is het bij onze vereniging mogelijk in het bezit te komen van Handicap 54. Wanneer u in het bezit bent van Handicap 54 weten eigenaren van golfbanen dat u een redelijk speelniveau hebt en bovendien kennis van spelregels en van veiligheid en dat u met zorg de baan kunt bespelen. Om in het bezit te komen van Handicap 54 zijn de volgende stappen nodig.
top

2. Regelavonden

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Regelmatig verzorgen gekwalificeerde docenten van onze club deze avonden als voorbereiding op het golfregelexamen en de baanpermissie. Inschrijving kan plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Om deel te mogen nemen aan het golfregelexamen moeten deze avonden (verplicht) gevolgd worden.
top

3. Golfregelexamen

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Zodra u door zelfstudie en het volgen van de regel- en etiquette-avonden voldoende theoretische kennis van de golfregels en etiquette heeft opgedaan kunt u zich inschrijven voor het golfregelexamen. Inschrijving  kan plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Het golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Daarvan gaan 10 vragen over golfetiquette en 20 vragen over de spelregels, inclusief een vraag over een Stablefordscore. Voor de beantwoording van deze 30 vragen krijgt u 60 minuten. U bent geslaagd bij 23 goede antwoorden.
top

4. Oefenronde(s)

Nadat u voldoende lessen bij uw Pro hebt gevolgd kunt u contact opnemen met een van de mentoren en hem of haar verzoeken u te begeleiden over 9 holes. Er zal dan gelet worden op: snelheid door de baan, zorg voor de baan, veiligheid, het toepassen van de golfregels in de praktijk en het aantal slagen om een hole te spelen.

U kunt contact opnemen met de volgende mentoren:
Huub van der Waerden (073-5216344)
Ellis Stroosnijder (073-5031753)
Jaime Prat Ramon (073-5213196)
top

5. NGF-Golfbaanpermissie

Wanneer u in het bezit bent van het golfregelexamen en uw Pro en de golfclub verlenen u baanpermissie dan kunt u zich voorbereiden op Handicap 54

De geldigheidsduur van de NGF-Golfbaanpermissie, verkregen bij Golfclub Rosmalen, is een vol kalenderjaar. De NGF-Golfbaanpermissie geldt voor de baan van Golfclub Rosmalen op Landgoed Coudewater. De NGF-Golfbaanpermissie geeft géén garantie te worden toegelaten op andere golfbanen. Niet-leden met een NGF-Golfbaanpermissie van een andere club worden op onze baan niet toegelaten.
top

6. Handicap 54

Nadat u uw NGF-Golfbaanpermissie bij onze club hebt gehaald, dan kunt u een z.g. qualifying kaart spelen met een marker die tenminste EGA handicap 54 heeft. Over een ronde van 9 holes is de playing handicap voor een dame (afslaand op de rode tee's) 21 slagen en voor een heer (afslaand op de gele tee's) 20 slagen. Voor Handicap 54 moet u minimaal 18 Stablefordpunten hebben behaald over 9 holes.

De procedure voor het aanvragen en registreren van een qualifying kaart is beschreven bij de terminal in de hal van het clubhuis.

Coördinator voor alle examenaangelegenheden is Jo van Meurs.
Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl   

top

7. Kosten

Onderdeel

Leden

Niet-leden / vrije golfers

1. Registratie bij de NGF

Geen kosten

Geen extra kosten

2. Regelavonden

€ 10 per avond

€ 10 per avond

3a. Golfregelexamen

€ 20

€ 20

3b. Golfregelexamen (herexamen)

€ 10

€ 10

4. Oefenronde(s) met een mentor

Geen kosten

Greenfee per ronde introductietarief

5. NGF-Golfbaanpermissie
    (Exclusief kosten Pro)

Geen kosten

€ 35

6a. Behalen Handicap 54

Geen kosten

Greenfee per ronde

6b. Registratie Qualifying kaarten

Geen kosten

In jaar van behaalde baanpermissie: géén extra kosten

6c. Registratie Qualifying kaarten per kalenderjaar, inclusief NGF-registratie en aanvulling op uw WA-verzekering.

Geen kosten

 € 55

 

top

8. Datums Regelavonden 2019

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Op onderstaande datums worden in het clubhuis avonden gehouden waarop de spelregels, de gedragsregels en het handicapsysteem van het golfspel worden uitgelegd. De avonden bereiden u voor op het golfregelexamen. De avonden vangen aan om 19.30 uur

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website: KLIK HIER voor het inschrijvingsformulier voor de Regelavonden.

Let op: datums kunnen worden gewijzigd. Wij verzoeken u dan ook altijd de website te raadplegen. 

Dag

Datum

Golfregels uitgelegd door:

Gedragsregels en Handicapsysteem uitgelegd door:

       
       

dinsdag

2 april 2019 Cor ten Donkelaar / Jacques Mens

 

dinsdag

9 april 2019

 

Cor ten Donkelaar / Jacques Mens

dinsdag

4 juni 2019 Koos Klem / Jo van Meurs

 

dinsdag

11 juni 2019   Koos Klem / Jo van Meurs

dinsdag

9 juli 2019 Cor ten Donkelaar / Jacques Mens

 

dinsdag

16 juli 2019   Cor ten Donkelaar / Jacques Mens

woensdag

4 september 2019 Koos Klem / Jo van Meurs

 

dinsdag

10 september 2019   Koos Klem / Jo van Meurs

woensdag

9 oktober 2019 Cor ten Donkelaar / Jacques Mens  

dinsdag

15 oktober 2019   Cor ten Donkelaar / Jacques Mens

woensdag

13 november 2019 Koos Klem / Jo van Meurs  

dinsdag

19 november 2019   Koos Klem / Jo van Meurs

 

     

 

     
       

top 

9. Datums Golfregelexamen 2019

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Op de onderstaande datums wordt in het Clubhuis het golfregelexamen afgenomen. Aanvang steeds 19.30 uur. Het examen kan zowel door leden van de club als door z.g. “vrije golfers” worden afgelegd, mits ze zich voldoende voorbereid hebben op de spelregels en gedragsregels van het golfspel. Voor de kosten: zie de tabel onder punt 7.

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website: KLIK HIER voor het inschrijvingsformulier voor het Golfregelexamen. 

 

 

 2019

   

dinsdag

16 april

woensdag

19 juni

dinsdag

23 juli

woensdag

18 september

woensdag

23 oktober

woensdag

27 november

 

 

top


10. Lesmateriaal

De golfregels en de gedragsregels vindt u in de boeken
"Golfregels - geldig vanaf januari 2019 (NGF)" en "Golfregels voor startende golfers (NGF)".
Het Golfregelexamen bestaat uit meerkeuzevragen.
Deze meerkeuzevragen komen uit het boek "Oefenvragen voor het golfregelexamen (NGF)”.
De boeken worden uitgegeven door de NGF en zijn onder andere verkrijgbaar via: www.golfboeken.nl
top