• Weer
  • Login

Handicap 54

Inhoud van deze pagina

(Laatste wijziging: 26-01-2018)

Klik op een onderwerp om er rechtstreeks naar toe te gaan. Klik na lezing op top om weer terug te gaan naar de inhoudsopgave.

1. Op weg naar Handicap 54

2. Regel- en Etiquette-avonden

3. Golfregelexamen

4. Oefenronde(s)

5. NGF-Golfbaanpermissie

6. Handicap 54

7. Kosten

8. Data Regel- en Etiquette-avonden 2017

9. Data Golfregelexamen 2017

10. Lesmateriaal

 


1. Op weg naar Handicap 54

Voor zowel leden als niet-leden is het bij onze vereniging mogelijk in het bezit te komen van Handicap 54. Wanneer u in het bezit bent van Handicap 54 weten eigenaren van golfbanen dat u een redelijk speelniveau hebt en bovendien kennis van spelregels en van veiligheid en dat u met zorg de baan kunt bespelen. Om in het bezit te komen van Handicap 54 zijn de volgende stappen nodig.
top

2. Regel- en Etiquette-avonden

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Regelmatig verzorgen gekwalificeerde docenten van onze club deze avonden als voorbereiding op het golfregelexamen en de baanpermissie. Inschrijving kan plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Om deel te mogen nemen aan het golfregelexamen moeten deze avonden (verplicht) gevolgd worden.
top

3. Golfregelexamen

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Zodra u door zelfstudie en het volgen van de regel- en etiquette-avonden voldoende theoretische kennis van de golfregels en etiquette heeft opgedaan kunt u zich inschrijven voor het golfregelexamen. Inschrijving  kan plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Het golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Daarvan gaan 10 vragen over golfetiquette en 20 vragen over de spelregels, inclusief een vraag over een Stablefordscore. Voor de beantwoording van deze 30 vragen krijgt u 60 minuten. U bent geslaagd bij 23 goede antwoorden.
top

4. Oefenronde(s)

Nadat u voldoende lessen bij uw Pro hebt gevolgd kunt u contact opnemen met een van de mentoren en hem of haar verzoeken u te begeleiden over 9 holes. Er zal dan gelet worden op: snelheid door de baan, zorg voor de baan, veiligheid, het toepassen van de golfregels in de praktijk en het aantal slagen om een hole te spelen.

U kunt contact opnemen met de volgende mentoren:
Huub van der Waerden (073-5216344)
Ellis Stroosnijder (073-5031753)
Jaime Prat Ramon (073-5213196)
top

5. NGF-Golfbaanpermissie

Wanneer u in het bezit bent van het golfregelexamen en uw Pro en de golfclub verlenen u baanpermissie dan kunt u zich voorbereiden op Handicap 54

De geldigheidsduur van de NGF-Golfbaanpermissie, verkregen bij Golfclub Rosmalen, is een vol kalenderjaar. De NGF-Golfbaanpermissie geldt voor de baan van Golfclub Rosmalen op Landgoed Coudewater. De NGF-Golfbaanpermissie geeft géén garantie te worden toegelaten op andere golfbanen. Niet-leden met een NGF-Golfbaanpermissie van een andere club worden op onze baan niet toegelaten.
top

6. Handicap 54

Nadat u uw NGF-Golfbaanpermissie bij onze club hebt gehaald, dan kunt u een z.g. qualifying kaart spelen met een marker die tenminste EGA handicap 54 heeft. Over een ronde van 9 holes is de playing handicap voor een dame (afslaand op de rode tee's) 21 slagen en voor een heer (afslaand op de gele tee's) 20 slagen. Voor Handicap 54 moet u minimaal 18 Stablefordpunten hebben behaald over 9 holes.

De procedure voor het aanvragen en registreren van een qualifying kaart is beschreven bij de terminal in de hal van het clubhuis.

Coördinator voor alle examenaangelegenheden is Jo van Meurs.
Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl   

top

7. Kosten

Onderdeel

Leden

Niet-leden / vrije golfers

1. Registratie bij de NGF

Geen kosten

Geen extra kosten

2. Regel- en Etiquette-avond

€ 10 per avond

€ 10 per avond

3a. Golfregelexamen

€ 20

€ 20

3b. Golfregelexamen (herexamen)

€ 10

€ 10

4. Oefenronde(s) met een mentor

Geen kosten

Greenfee per ronde introductietarief

5. NGF-Golfbaanpermissie

€ 35

€ 35

6a. Behalen Handicap 54

Geen kosten

Greenfee per ronde

6b. Registratie Qualifying kaarten

Geen kosten

In jaar van behaalde baanpermissie: géén extra kosten

6c. Registratie Qualifying kaarten per kalenderjaar, inclusief NGF-registratie en aanvulling op uw WA-verzekering.

Geen kosten

 € 55

 

top

8. Datums Regel- en Etiquette-avonden 2018

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Op onderstaande datums worden in het clubhuis avonden gehouden waarop de spelregels en de etiquette rond het golfspel worden uitgelegd. De avonden bereiden u voor op het golfregelexamen. De avonden vangen aan om 19.30 uur

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website: KLIK HIER voor het inschrijvingsformulier voor de Regelavonden en Etiquetteavonden.

Let op: datums kunnen worden gewijzigd. Wij verzoeken u dan ook altijd de website te raadplegen. 

Dag

Datum

Regels uitgelegd door:

Etiquette uitgelegd door:

woensdag

7 februari 2018

 Jacques Mens

 

woensdag

14 februari 2018

 

 Jacques Mens

donderdag

 8 maart 2018 Koos Klem

 

woensdag

 13 maart 2018

 

Koos Klem

dinsdag

3 april 2018 Cor ten Donkelaar

 

woensdag

 11 april    Cor ten Donkelaar

woensdag

6 juni 2018 Jo van Meurs

 

dinsdag

12 juni 2018   Jo van Meurs

dinsdag

10 juli 2018  Jacques Mens

 

woensdag

18 juli 2018   Jacques Mens

woensdag

5 september 2018  Koos Klem  

dinsdag

11 september 2018    Koos Klem

dinsdag

9 oktober 2018  Cor ten Donkelaar  

woensdag

17 oktober 2018    Cor ten Donkelaar

dinsdag

13 november 2018 Jo van Meurs  

woensdag

21 november   Jo van Meurs
       

top 

9. Datums Golfregelexamen 2018

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclubrosmalen.nl

Op de onderstaande datums wordt in het Clubhuis het golfregelexamen afgenomen. Aanvang steeds 19.30 uur. Het examen kan zowel door leden van de club als door z.g. “vrije golfers” worden afgelegd, mits ze zich voldoende voorbereid hebben op de spelregels en etiquette van het golfspel. Voor de kosten: zie de tabel onder punt 7.

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website: KLIK HIER voor het inschrijvingsformulier voor het Golfregelexamen. 

 

 

 2018

donderdag

22 februari

woensdag

21 maart

dinsdag

17 april

woensdag

20 juni

dinsdag

24 juli

woensdag

19 september

dinsdag

23 oktober

donderdag

29 november

top


10. Lesmateriaal

De golf- en etiquetteregels vindt u in de boeken
"Golfregels - vanaf 2016 (NGF)" en "Golfregels voor startende golfers (NGF)".
Het Golfregelexamen bestaat uit meerkeuzevragen.
Deze meerkeuzevragen komen uit het boek "Oefenvragen voor het golfregelexamen (NGF)”.
De boeken worden uitgegeven door de NGF en zijn onder andere verkrijgbaar via: www.golfboeken.nl
top