• Weer
 • Login

Golfregels 2019

Informatie over gewijzigde en nieuwe Golfregels in 2019 

 1. Deel 1: Enkele definities: klik hier.

 2. Deel 2: Gewijzigde golfregels en gewijzigde definities in 't kort: klik hier.

Deel 1 Enkele definities

Voordat er golfregels worden uitgelegd is het belangrijk om enkele algemene zaken te weten.

Gebieden in de baan

In de nieuwe golfregels wijzigen de benamingen van verschillende delen van de golfbaan.

De golfbaan bestaat uit 5 verschillende gebieden:

 1. De Afslagplaats van de hole die u speelt (Teeing Area)
 2. De Green van de hole die u speelt (Putting Green)
 3. Bunkers (Bunkers)
  Bunkers zijn geen hindernissen meer.
 4. Hindernissen (Penalty Areas)
  De begrippen gele en rode waterhindernis bestaan niet meer. Het zijn nu rode en gele hindernissen. Ook andere gebieden dan water kunnen worden aangewezen als gele of rode hindernis.
  Elke hindernis is gemarkeerd met gele of rode palen en/of lijnen op de grond.
  Bunkers zijn niet gemarkeerd en dus ook geen hindernis.
 5. Het Algemeen gebied (General Area)
  Het algemene gebied is alles op de baan behalve de 4 hiervoor genoemde gebieden.
  Het algemene gebied omvat dus ook alle afslagplaatsen met uitzondering van de afslagplaats van de hole waar u speelt, en omvat ook alle verkeerde greens.
  Tot nu toe heette dat 'door de baan'.

Om de regels goed toe te passen is het van belang dat u herkent in welk gebied van de baan uw bal ligt.

Abnormale baanomstandigheden

Tot nu toe heette dat 'abnormale terreinomstandigheden'. 
Gaten van of veroorzaakt door dieren behoren nog steeds tot de abnormale baanomstandigheden, maar nu is niet meer van belang wat voor dier de veroorzaker is. Alle soorten dieren, dus ook bijvoorbeeld een hond, kunnen gaten veroorzaken die tot abnormale baanomstandigheden worden gerekend. 

Tijdelijk Water en Grond in Bewerking (GUR) behoren ook tot abnormale baanomstandigheden.

Nieuw is dat onder dit begrip nu ook Vaste Obstakels vallen. Dit is gedaan omdat de procedure voor het ontwijken in alle gevallen hetzelfde is.

Droppen

Het droppen van een bal is veranderd. Een bal moet worden gedropt vanaf kniehoogte zodat de bal recht naar beneden valt. Kniehoogte is de hoogte van de knie als de speler rechtop staat. De gedropte bal moet tot stilstand komen in de dropzone. Klik op het filmpje hieronder.

 Dropzone en Clublengte

In verschillende Regels moet een gebied worden gemeten om een bal in te droppen. Dit gebied heet de dropzone en de grootte van dit gebied is 1 of 2 maal de 'clublengte'. Als clublengte geldt de lengte van de langste club die een speler in de tas heeft, met uitzondering van de putter. De putter is uitgezonderd omdat er putters bestaan die veel langer zijn dan de driver.

Verloren bal

De maximale tijd om naar een bal te zoeken is gewijzigd van 5 naar 3 minuten.

Terug naar inhoudsopgave

Deel 2 Gewijzigde golfregels en golfdefinities in het kort

Golfregels

Gelukkig wijzigen niet alle golfregels. Veel blijft bij het oude maar er zijn toch nogal wat wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

Spelsituatie

 

“Oude” regels

 

Regel vanaf 01-01-2019

Bal bewogen, ook tijdens het zoeken.

 

1 Strafslag.

 

Geen strafslag als bewegen gebeurt tijdens zoeken.

Bal identificeren.

 

Melden aan medespeler vóór het markeren en opnemen van de bal.

 

Geen melding vooraf. Wel markeren en terugplaatsen.

Ingebedde bal opnemen, schoonmaken en droppen.

 

Alleen op fairway.

 

Ook in de rough (maar niet in zand).

Bal vervangen bij ontwijken belemmering?

 

Nee, dat mag niet.

 

Ja, dat mag wel.

Je bal raakt jezelf of je uitrusting.

 

1 Strafslag.

 

Geen strafslag, en de bal spelen zoals hij dan ligt.

Je raakt de bal 2 keer in een slag.

 

Telt als slag en je krijgt 1 strafslag.

 

Telt als één slag. Geen strafslag meer.

Losse natuurlijke voorwerpen in een bunker of waterhindernis (heet nu hindernis).

 

Niet aanraken of verwijderen.

 

Mogen overal verwijderd worden. Als de bal daardoor beweegt krijg je wel, net als nu al, één strafslag. En natuurlijk je bal terugplaatsen.

Zand aanraken in bunker.

 

Niet toegestaan.

 

Toestand bunker testen blijft niet toegestaan. Zand aanraken mag wel, behalve vlak voor of achter je bal, bij het maken van een proefswing en bij je achterzwaai voor de slag.

Water en grond aanraken in waterhindernis (heet nu hindernis).

 

Niet toegestaan.

 

Toegestaan. “Grounden” mag dus.

Bal op “verkeerde green”.

 

Green moet worden ontweken.

 

Green ontwijken, ook met stand. (Je mag dus niet meer op die green staan).

Bal, gemarkeerd op green, wordt daarna bewogen.

 

Door een Plaatselijke Regel: terugplaatsen zonder straf.

 

Terugplaatsen zonder straf.

Bal op de green per ongeluk bewogen.

 

Door een Plaatselijke Regel: terugplaatsen zonder straf.

 

Terugplaatsen zonder straf.

Schade op de green.

 

Alleen pitchmarks en oude holepluggen mogen worden hersteld.

 

Op de green mag je op een redelijke manier schade herstellen. Nu ook schade door schoenen, de vlaggenstok, uitrusting, dieren e.d. Je mag ook ingebedde voorwerpen zoals eikels of steentjes verwijderen en de schade daarvan herstellen. Je mag niet meer doen dan redelijk herstellen van de schade, anders zou je de puttinglijn kunnen verbeteren. De puttinglijn verbeteren mag nog steeds niet.

Putten op de green.

 

Vlaggenstok verwijderen. Vlaggenstok raken is 1 strafslag.

 

Vlaggenstok mag in de hole blijven staan. Geen straf als de bal de vlaggenstok raakt.

Bal klem tussen vlaggenstok en de rand van de hole.

 

Bal is pas uitgeholed als de bal geheel onder de bovenrand van de hole is verdwenen.

 

Bal is uitgeholed als een deel van de bal onder de bovenrand van de hole is gekomen.

Gewijzigde definities in het kort

Het aantal definities is in de nieuwe golfregels flink uitgebreid en de beschrijvingen zijn veel duidelijker geworden. Veel definities zijn niet of nauwelijks gewijzigd. Enkele veranderingen zijn de volgende:

Algemene Straf (General Penalty)
In de regels staat vaak vermeld 'algemene straf'.
Dat is in matchplay verlies van de hole en in strokeplay 2 strafslagen.

Dropzone (Dropzone)
Dat is het gebied waarin je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel.
In elke regel is beschreven hoe de dropzone wordt bepaald en hoe groot die in dat geval is.

Hindernis (Penalty Area)
Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal er in ligt.
De mogelijke manieren van ontwijken zijn afhankelijk van de markering van de hindernis: geel of rood.

Invloed van buitenaf (Outside Influence)
Tot nu toe werd gesproken van 'Outside Agency'.
Dit is elk van de volgende mensen of zaken die invloed kunnen hebben op wat er gebeurt met jouw bal of uitrusting, of met de baan:

 • elke persoon (waaronder andere spelers), behalve jij zelf en jouw partner of tegenstander;
 • elk dier, en
 • elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders, behalve natuurkrachten.

Natuurkrachten (Natural Forces)
De invloeden van de natuur zoals wind, water of wanneer iets zonder duidelijke reden gebeurt onder invloed van de zwaartekracht.

Terug naar inhoudsopgave.