• Weer
  • Login

FAQ's over Financiering nieuwe baan en clubhuis

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ's) nieuwe baan en clubhuis

Half juni 2019 vroeg het bestuur de leden om zo mogelijk te participeren in de financiering van de aanleg van de nieuwe baan en de bouw van het clubgebouw.

Daardoor zijn ook wat terechte vragen gerezen, een opsomming van deze vragen en antwoorden staat hieronder, in de vorm van zogenaamde FAQ's (Frequently Asked Questions).

Clubhuis:

Q (question): Klopt het dat het clubhuis € 750.000 gaat kosten?
A (answer): Nee, op dit moment is voor het clubhuis € 500.000 begroot. Dat is inclusief de inrichting. Het streven is om het sober te houden. Maar naast het clubhuis moet er ook een schuur voor de machines worden gebouwd en een overdekte stalling voor de buggy's.

Rente (*):

Q: Wordt een rente van 4% onder alle omstandigheden gegarandeerd?
A: Ja, de rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Is uitkering niet mogelijk omdat de liquiditeitspositie van de vereniging het niet toelaat, dan wordt de rente bijgeschreven op de hoofdsom. Een voorbeeld: iemand leent € 1.000 aan de vereniging. De jaarlijkse rente is € 40. In een bepaald jaar kan die rente niet worden uitgekeerd. De lening wordt dan € 1.000 + € 40 = € 1.040. Voor dat bedrag gelden de regels over aflossing.

Aflossing (*):

Q: Is de aflossing gegarandeerd?
A: Ja, iedereen krijgt het uitgeleende bedrag uiterlijk op 31 december 2033 terug.

Q: Is de aflossing gegarandeerd bij overlijden?
A: Ja, bij overlijden vindt direct aflossing plaats.

Q: Is aflossing gegarandeerd bij opzeggen als lid?
A: Ja, bij opzeggen wordt het jaar daarop afgelost. 

Q: Is aflossing vóór 31 december 2033 mogelijk?
A: Ja, het bestuur kan besluiten om leningen vervroegd af te lossen. Het bestuur zal daarvoor een voorstel voorleggen aan de Ledenvergadering.

(*) Heeft betrekking op 'als de liquiditeitspositie' het toelaat:

Q: Wat betekent "als de liquiditeitspositie van de vereniging het toelaat" nou precies?
A: Heel eenvoudig: het geld moet er zijn.

Q: Wie bepaalt dat?
A: Uiteindelijk de leden, want de Ledenvergadering moet de begroting goedkeuren.

Hoe zit het met de enkele jaren geleden reeds betaalde 2 x € 150:

Q: Waarom wordt dit bedrag niet verrekend?
A: In het Huishoudelijk Reglement staat in artikel 6 dat terugbetaling niet plaatsvindt als de nieuwe 9 holes baan wordt aangelegd.

 

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met penningmeester Bart Pennings (073-5031908 / 06 53 51 11 89) of voorzitter Peter de Kubber (06 21 82 59 05). Zij helpen u graag.