• Weer
  • Login

Bestuur

Bestuur (voor het rooster van aftreden: lees verder)

Naam

Functie

Telefoon / e-mail

Peter de Kubber


 

voorzitter

Aanspreekbaar voor:

algehele coördinatie, externe communicatie en vertegenwoordiging, bestuurlijke contacten Stichting Golffaciliteiten Rosmalen (SGR) 

073 522 08 16

voorzitter@golfclubrosmalen.nl

Chris van den Broek

secretaris

Aanspreekbaar voor:

verenigingszaken, Lief- en leedcommissie

073 532 39 46

secretaris@golfclubrosmalen.nl

Bart Pennings


 

penningmeester

Aanspreekbaar voor:

financiële administratie, ledenadministratie, systeembeheer

073 503 19 08 

penningmeester@golfclubrosmalen.nl

Trix Nagelsmit


 

accommodatie

Aanspreekbaar voor:

clubhuis en baraangelegeheden

073 622 20 48

clubhuis@golfclubrosmalen.nl

Jan van den Broek


 

speltechnische zaken

Aanspreekbaar voor:

Regel– en Handicapcommissie, handicapregistratie, alle wedstrijdcommissies, Jeugdcommissie,

06 52 45 49 69

spel-regels@golfclubrosmalen.nl

technischezaken@golfclubrosmalen.nl 

 

Remko van der Mark

 

communicatie

Aanspreekbaar voor:

communicatie, website, Sponsorcommissie

 06 30 35 23 62

communicatie@golfclubrosmalen.nl

Arnold Hagenberg


baantechnische zaken 

Aanspreekbaar voor:

Pro's, alle baanaangelegenheden, contacten met Stg. Golffaciliteiten Rosmalen over baanzaken, Marshalcommissie, Groencommissie

073 521 59 06

 baancommissaris@golfclubrosmalen.nl

 

 

Historisch Bestuurdersoverzicht

Voor een overzicht van wie er sedert de oprichting van Golfclub Rosmalen een bestuurlijke functie hebben vervuld: volg de link